Uvjeti korištenja

Molson Coors Brewing Company (UK) Limited

 

Uvjeti i odredbe upotrebe

Datum posljednje izmjene i stupanja na snagu:  22. svibnja 2018.

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE I ODREDBE UPOTREBE TE POVEZANA PRAVILA O PRIVATNOSTI KOJA SE NALAZE NA WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY („PRAVILA O PRIVATNOSTI”) PRIJE UPOTREBE OVOG WEB-MJESTA.

Vlasnik je ove „stranice” (definirane u nastavku) društvo Molson Coors Brewing Company (UK) Limited (društvo registrirano u Engleskoj i Walesu pod matičnim brojem društva 26018 sa sjedištem na adresi 137 High Street, Burton on Trent, DE14 1JZ), njegovo matično društvo i njegova društva kćeri te povezana društva („Molson Coors”, „mi” i „nas”). Ovim se Uvjetima i odredbama upotrebe („Uvjeti i odredbe”) utvrđuju zakonski uvjeti i odredbe kojima se uređuju stranice i oglasi na mreži društva Molson Coors. U „stranice” se ubrajaju web-mjesta društva Molson Coors, stranice na društvenim mrežama kojima upravljamo, promotivne stranice, widgeti, mobilne stranice i aplikacije, naši programi nagrađivanja, blogovi, interaktivne aplikacije, poruke e-pošte i tekstne poruke koje vam šaljemo, kao i drugo digitalno vlasništvo / vlasništvo na mreži u sklopu kojih se objavljuju ili navode ovi uvjeti (osim ako se na određenoj stranici, aplikaciji ili usluzi pružaju druga pravila jer se u tom slučaju primjenjuju i vrijede ta druga pravila).

Upotrebom ove stranice razumijete i suglasni ste da vas obvezuju ovi Uvjeti i odredbe te shvaćate da se možda odričete određenih prava.  Nastavak upotrebe stranice podliježe nastavku poštovanja ovih Uvjeta i odredbi. Ako ne prihvaćate ove Uvjete i odredbe, nemojte upotrebljavati ovu stranicu.

 1. 1.      IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI; MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA

 

 1. Ovim su Uvjetima i odredbama obuhvaćena Pravila o privatnosti društva Molson Coors, u kojima se opisuju naše prakse u vezi s prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših podataka.
 2. Imate izbor u vezi s načinom na koji komuniciramo s vama. Molson Coors može upotrebljavati vaše podatke kako bi vam se obratio putem e-pošte, tekstne poruke i drugih načina komunikacije. Odgovorni ste za sve troškove u vezi s tim načinima komunikacije (npr. podatkovne troškove i troškove tekstnih poruka). Pogledajte Pravila o privatnosti ili marketinšku komunikaciju za više informacija o upravljanju komunikacijom.

 

 1. 2.      STRANICA JE NAMIJENJENA SAMO KORISNICIMA KOJI SU NAVRŠILI ZAKONOM PROPISANU STAROSNU DOB POTREBNU ZA KONZUMIRANJE ALKOHOLNIH PIĆA

 

 1. Potvrđujete i suglasni ste da ste navršili zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića u području nadležnosti iz kojega pristupate stranici. Ako niste navršili zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića, ne smijete pristupati ovoj stranici niti je upotrebljavati, uključujući pristupanje oglasima i marketinškim informacijama na stranici.
 2. Ako ste navršili zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića, potvrđujete i suglasni ste da nećete proslijediti stranicu niti dijeliti sadržaj (definiran u odlomku 6A u nastavku) ove stranice s maloljetnim osobama.
 3. Morate navršiti zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića da biste kupili ili konzumirali bilo koje alkoholno piće društva Molson Coors ili da biste sudjelovali u bilo kojoj od naših promocija/ponuda na ovoj stranici i drugdje.

 

 1. 3.      PRIMJENJIVI ZAKONI; DOSTUPNOST PROIZVODA I USLUGA

 

 1. Proizvodi i usluge društva Molson Coors dostupni su diljem svijeta. Na određenim se stranicama (uključujući stranice određenih robnih marki i poslovnih jedinica) mogu opisivati usluge i proizvodi dostupni samo u određenim područjima nadležnosti.
 2. Stranice društva Molson Coors podliježu zakonima koji su primjenjivi u dotičnim područjima nadležnosti u kojima poslujemo.

 

 

 1. 4.      AŽURIRANJE UVJETA; PRAVO NA AŽURIRANJE ILI UKIDANJE PRISTUPA

 

 1. Potvrđujete i suglasni ste da društvo Molson Coors zadržava pravo na izmjenu ovih pravnih informacija u bilo kojem trenutku i zbog bilo kojeg razloga te da zadržava pravo na promjenu (ili ograničavanje ili ukidanje pristupa) svih informacija i sadržaja koji se nalaze na ovoj stranici u bilo kojem trenutku bez obavijesti ili obveze.
 2. Potvrđujete i suglasni ste da ćete pristupom ovoj stranici ili upotrebom stranice biti obvezani svim takvim izmjenama stranice te da vas Molson Coors potiče da redovito posjećujete stranicu radi pregledavanja ovih Uvjeta i odredbi.

 

 1. 5.      DOZVOLA ZA UPOTREBU STRANICE

 

 1. Društvo Molson Coors dodjeljuje vam neisključivo, neprenosivo, opozivo, ograničeno pravo i dozvolu za pristup, upotrebu i privatno prikazivanje stranice i sadržaja samo za vašu osobnu upotrebu, pod uvjetom da se u potpunosti pridržavate ovih Uvjeta i odredbi.
 2. Ne smijete ometati (ili dozvoliti upotrebu svojeg korisničkog imena i korisničkog računa trećoj strani koja bi ometala) niti pokušati ometati rad ili upotrebu stranice drugim članovima ni na koji način, nikakvim sredstvima ili uređajima, uključujući, bez ograničenja, slanje neželjene e-pošte, hakiranje, prijenos računalnih virusa ili vremenskih bombi, te ni na koji način izričito zabranjen bilo kojom odredbom ovih Uvjeta i odredbi ili zakonom.
 3. Suglasni ste da nećete upotrebljavati stranicu ni u kakve prijevarne svrhe.
 4. Ne smijete sustavno preuzimati i/ili pohranjivati sadržaj ili sudjelovati u pokušajima dubinske analize podataka.
 5. Ne smijete upotrebljavati stranicu za oglašavanje ili nuđenje prodaje ili kupovine bilo kakve robe ili usluga ako za to prethodno niste dobili našu izričitu pisanu privolu.
 6. Suglasni ste da ćete prijaviti bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta i odredbi od strane drugih osoba za koje saznate. Ističemo da će društvo Molson Coors agresivno provoditi svoja prava u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

 

 1. 6.      OGRANIČENJA I PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

 1. Bilo koja i sva prava u vezi sa stranicom i sadržajem koji se nalazi ili će se u budućnosti nalaziti na stranici, uključujući, bez ograničenja, tekst, videozapise, slike, grafičke prikaze, dizajne, informacije, aplikacije, softver, članke, direktorije, vodiče te zaštitne znakove, uslužne žigove, trgovačke nazive, vanjske izglede proizvoda, autorska prava, logotipe, nazive domena, kodove, patente i/ili bilo koji drugi oblik intelektualnog vlasništva (zajedničkim nazivom „sadržaj”), jesu i ostaju isključivo vlasništvo društva Molson Coors ili treće strane od koje je dobivena dozvola za upotrebu tog sadržaja.
 2. U određenim područjima nadležnosti društvo Molson Coors ima dozvolu treće strane za distribuiranje određene robne marke te svih povezanih zaštitnih znakova te treće strane. U takvim slučajevima, bilo koja i sva prava intelektualnog vlasništva treće strane ostaju isključivo vlasništvo te treće strane, pri čemu sva prava idu u korist te treće strane.  U određenim slučajevima stranice i mrežne usluge mogu sadržavati razne nazive, zaštitne znakove i uslužne žigove trećih strana koji su vlasništvo dotičnih vlasnika.
 3. Sve stranice i povezani sadržaj zaštićeni su od neovlaštene upotrebe, kopiranja i distribucije putem zakona o autorskim pravima, zaštitnim znakovima te drugih zakona o intelektualnom i neintelektualnom vlasništvu te međunarodnih sporazuma.
 4. Osim ako to društvo Molson Coors unaprijed izričito pismeno ne dopusti, ne smijete snimati, reproducirati, izvoditi, prenositi, prodavati, licencirati, mijenjati, ponovno objavljivati, dekonstruirati, učitavati, uređivati, objavljivati, emitirati, javno prikazivati, uokvirivati, povezivati, distribuirati niti iskorištavati sadržaj ili bilo koji dio sadržaja ni u koju svrhu, kao niti stvarati izvedena djela ili djela koja se temelje na njemu.
 5. Svaka upotreba sadržaja na način koji nije dopušten ovim Uvjetima i odredbama krši ove Uvjete i odredbe i može povrijediti naša prava ili prava treće strane koja je vlasnik predmetnog sadržaja. Ništa se u ovim Uvjetima i odredbama ili na stranici ne smije tumačiti tako da implicitno, sprječavanjem dokazivanja krivnje ili na drugi način, pruža dozvolu ili pravo na upotrebu bilo kojeg sadržaja na bilo kakav način, a da društvo Molson Coors ili treća strana koja je vlasnik sadržaja ili intelektualnog vlasništva prikazanog na stranici za to ne da prethodnu pismenu privolu. Svakom neovlaštenom upotrebom sadržaja na ovoj stranici podliježete građanskim ili kaznenim sankcijama.

 

 1. 7.      KORISNIČKI GENERIRAN SADRŽAJ; PRIHVATLJIV SADRŽAJ

 

 1. Određene stranice mogu vam omogućiti da šaljete ideje, koncepte, komentare, grafike, fotografije, pitanja, pritužbe, materijale ili druge informacije (svaka pojedinačna stavka naziva se „poslani sadržaj”) objavljene ili priopćene društvu Molson Coors. Razumijete da ako nam pošaljete sadržaj, nama ili trećoj strani koja nam pruža dozvolu za upotrebu sadržaja pružate trajnu, neopozivu, neisključivu, prenosivu dozvolu, bez plaćanja tantijema i koja vrijedi u cijelom svijetu, za upotrebu, reprodukciju, distribuciju, podlicenciranje, izmjenu, prijevod, pripremu izvedenih djela, javno prikazivanje, emitiranje, objavu i izvođenje tog poslanog sadržaja, što uključuje, bez ograničenja, komercijalnu upotrebu bez privole/dopuštenja, obavijesti i pripisivanja ili naknade. 
 2. Također ne smijete na stranici objavljivati niti na stranicu prenositi nikakav poslani sadržaj koji sadrži sliku ili lik bilo koje osobe koja nije navršila zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića ili se čini da je nije navršila, ili osobe od koje za to niste dobili dopuštenje.
 3. Ne smijete na stranici objavljivati niti na stranicu prenositi nikakav nezakonit, pornografski, neprimjeren, nepristojan, klevetnički, optužujući, prijeteći ili na bilo koji drugi način upitan materijal.
 4. Suglasni ste da poslani sadržaj ne uključuje, potiče niti odobrava:

1)      kriminalne aktivnosti i ne uzrokuje građanskopravnu odgovornost,

2)      nikakav oblik nasilja, mržnje ili uznemiravanja,

3)      nikakav oblik diskriminacije na temelju bilo koje osnove obuhvaćene zakonom o ljudskim pravima, kao što su vjeroispovijest, rasa, boja kože, seksualna orijentacija, invalidnost itd.

 1. Suglasni ste da poslani sadržaj ne krši nikakve primjenjive zakone, odredbe, pravila, smjernice ili industrijske norme prema određenju društva Molson Coors.
 2. Suglasni ste da poslani sadržaj ne prikazuje, promiče niti potiče:

1)      neodgovorno konzumiranje alkoholnih pića,

2)      konzumiranje alkoholnih pića od strane osoba koje nisu navršile zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića,

3)      sudjelovanje u aktivnostima koje su opasne ili za koje su potrebne određene vještine prilikom konzumacije alkoholnih pića.

 1. Nijedan materijal ili komunikacija koje prenesete na ovu stranicu neće se smatrati povjerljivima.

 

 1. 8.      OBAVIJESTI O POVREDI; ZAKON O AUTORSKIM PRAVIMA SAD-a (DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT)

 

Društvo Molson Coors poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i to očekujemo i od svojih korisnika. Društvo Molson Coors može, u odgovarajućim okolnostima i prema vlastitom nahođenju, onemogućiti i/ili ukinuti račune korisnika koji krše prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da su povrijeđena vaša prava intelektualnog vlasništva, pružite sljedeće informacije službeniku za autorska prava društva Molson Coors:

1)      elektronički ili vlastoručni potpis osobe koja je ovlaštena djelovati u ime vlasnika autorskog prava ili drugog interesa intelektualnog vlasništva,

2)      opis djela ili drugog intelektualnog vlasništva za koje tvrdite da je povrijeđeno,

3)      opis materijala za koji tvrdite da krši prava intelektualnog vlasništva i lokaciju tog materijala,

4)      svoju adresu, telefonski broj i adresu e-pošte,

5)      izjavu o tome da u dobroj vjeri smatrate da otkrivenu upotrebu nije ovlastio vlasnik intelektualnog vlasništva, njegov zastupnik ili zakon te

6)      izjavu pod prijetnjom kazne za krivokletstvo da su podaci u vašoj objavi točni i da ste vlasnik tog intelektualnog vlasništva ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika.

Molson Coors
Attn: Copyright Agent, Legal
250 S. Wacker Drive

Chicago, IL 60606

 

U SAD-u, društvo Molson Coors odgovorit će na optužbe o povredi autorskog prava koje su u skladu sa zakonom o autorskim pravima SAD-a, Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Ako smatrate da su autorska prava vašeg rada povrijeđena sadržajem koji se nalazi na uslugama na mreži, pošaljite pisanu obavijest o autorskim pravima društvu Molson Coors uz prethodno navedene informacije.

 1. 9.      IDEJE KOJE NISMO ZATRAŽILI

 

 1. Društvo Molson Coors ne prihvaća ideje ni koncepte koje nije zatražilo. Ne možemo se osvrnuti ni na kakve ideje ni koncepte koji se pojave izvan poslovanja društva Molson Coors. Vi i vaši nasljednici i opunomoćenici izričito se odričete bilo kojih i svih potraživanja, sada ili u budućnosti, u vezi s bilo kojim proizvodom, dizajnom ili konceptom koji je sličan vašem poslanom sadržaju, uključujući ideje i koncepte koje nam pošaljete, a koje nismo zatražili.  

 

 1. 10.   PRIJAVA

 

 1. Za određene dijelove ili značajke stranice možda će biti potrebna prijava ili vas na drugi način možemo zatražiti da nam pružite informacije radi sudjelovanja u određenim značajkama ili pristupa određenom sadržaju na stranici („podaci o korisničkom računu”). Primjeri podataka o korisničkom računu uključuju, bez ograničenja, korisničko ime, adresu i podatke za kontakt te sliku profila. Odluka o pružanju tih podataka o korisničkom računu potpuno je dobrovoljna i neobavezna; međutim, ako odlučite da ne želite pružiti te podatke, možda nećete moći pristupiti određenom sadržaju ili sudjelovati u određenim dijelovima ili značajkama stranice.
 2. Suglasni ste da nećete pružati nikakve lažne podatke stranici i da nećete stvoriti račun ni za koga osim za sebe ako za to nemate dopuštenje.
 3.  Ne smijete stvoriti više od jednog osobnog profila. Društvo Molson Coors zadržava pravo na uklanjanje ili povrat svih podataka o korisničkom računu na stranici prema vlastitom nahođenju te također zadržava pravo, uz obavijest ili bez obavijesti, ukinuti vašu lozinku i članstvo na stranici ili svim stranicama društva Molson Coors zbog bilo kojeg razloga ili bez ikakvog razloga. Ako onemogućimo vaš korisnički račun, suglasni ste da nećete stvoriti drugi bez našeg dopuštenja.
 4. Ako se prijavite na stranicu, odgovorni ste za očuvanje povjerljivosti svoje lozinke, ako ona postoji, i za ograničavanje pristupa svojem korisničkom računu tako da drugi ne mogu pristupati dijelu stranice koji je zaštićen lozinkom. Prihvaćate odgovornost za sve eventualne aktivnosti koje se dogode upotrebom vašeg korisničkog računa, adrese e-pošte ili lozinke i suglasni ste da nećete prodati, prenijeti niti ustupiti svoj korisnički račun.
 5. Razumijete i suglasni ste da društvo Molson Coors nije odgovorno prema vama ili prema bilo kojoj drugoj osobi u slučaju ukidanja vašeg pristupa stranici ili uklanjanja podataka o korisničkom računu u vezi s vašim korisničkim računom. Društvo Molson Coors utvrđuje pridržavate li se ovih Uvjeta i odredbi prema vlastitom nahođenju, a odluka društva Molson Coors konačna je, obvezujuća te nije podložna osporavanju ni žalbama. Svako kršenje ovih Uvjeta i odredbi može kao posljedicu imati ograničenje vašeg pristupa stranici ili bilo kojem dijelu stranice te se može proslijediti tijelima nadležnima za provedbu zakona. Nikakva promjena ni odricanje bilo kojeg dijela ovih Uvjeta i odredbi ne vrijedi i nije na snazi, osim ako nije službeno objavljena ili pismeno provedena i potpisana od strane propisno ovlaštenog službenika društva Molson Coors.

 

 1. 11.   SLANJE POVEZNICA; STRANICE I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

 

 1. Morate pribaviti dopuštenje društva Molson Coors za slanje poveznica na ovu stranicu. Društvo Molson Coors odobrit će poveznice na stranice samo ako je većina stvarne publike stranice treće strane navršila zakonom propisanu starosnu dob potrebnu za konzumiranje alkoholnih pića u primjenjivom području nadležnosti.
 2. Stranica može sadržavati poveznice na web-mjesta ili resurse trećih strana, koje mogu, ali ne moraju biti očite („stranice treće strane”), kao i softver, tekst, grafičke prikaze, članke, fotografije, dizajne, zvuk, videozapise, glazbu, informacije, softverske aplikacije, dodatke i drugi sadržaj koji potječe od trećih strana (zajedničkim imenom „sadržaj treće strane”). Društvo Molson Coors nije vlasnik nikakvog sadržaja ili izvedbe sadržaja treće strane za koji postoje poveznice ili upućivanja na našoj stranici te tim sadržajem ne upravlja, ne nadzire ga i nije odgovoran za njega.
 3. Iako ova stranica može biti povezana s drugim stranicama, društvo Molson Coors ne podržava, ne odobrava, ne potvrđuje i ne sponzorira povezanu stranicu, osim ako je to posebno navedeno na ovoj stranici. 
 4. U nekim slučajevima možemo upotrebljavati uslugu treće strane radi obrade kupnji i unosa putem stranica, što uključuje, bez ograničenja, stranice za rezervaciju, e-trgovine / trgovine na mreži i promotivna web-mjesta. U tim slučajevima vaša će transakcija biti podložna pravilima treće strane.  Ne upravljamo radnjama ni stranicama treće strane te nismo za njih odgovorni.
 5. Ako odlučite napustiti stranicu i pristupiti stranicama treće strane ili upotrijebiti ili instalirati bilo koji sadržaj treće strane, to činite na vlastiti rizik i morate biti svjesni toga da naši uvjeti i odredbe tada više ne vrijede.
 6. SUGLASNI STE DA JE VAŠA UPOTREBA STRANICA TREĆE STRANE ILI SADRŽAJA TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, VAŠU UPOTREBU BILO KOJEG SADRŽAJA, INFORMACIJA, PODATAKA, OGLASA, PROIZVODA ILI DRUGOG SADRŽAJA KOJI SE NALAZI NA TIM STRANICAMA I RESURSIMA ILI JE PUTEM NJIH DOSTUPAN, U POTPUNOSTI NA VAŠU ODGOVORNOST I PODLOŽNA JE UVJETIMA I ODREDBAMA O UPOTREBI PRIMJENJIVIMA NA TE STRANICE I RESURSE. NE SNOSIMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE PROBLEME KOJI MOGU PROIZAĆI IZ VAŠE UPOTREBE SADRŽAJA TREĆE STRANE.

 

 1. 12.   OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

 1. Iako društvo Molson Coors primjenjuje razuman napor u svrhu osiguravanja da je sadržaj stranice ažuriran i točan, društvo Molson Coors ne jamči njegovu točnost. 
 2. Stranica može biti povremeno nedostupna zbog održavanja ili kvara računalne opreme ili raznih drugih razloga.
 3. Društvo ne preuzima odgovornost ni za kakva kašnjenja, prekide, pogreške, kvarove, nedostatke ni brisanja u vezi s kvarom telekomunikacijske linije, radom ili prijenosom, promjenom, krađom, uništavanjem ili neovlaštenim pristupom komunikacijskoj opremi korisnika.
 4. Društvo Molson Coors nije odgovorno ni za kakve tehničke ni druge kvarove ili druge probleme u vezi s uslugama hostiranja, računalnim sustavima, poslužiteljima ili davateljima usluga, telefonskim mrežama ili uslugama, računalnom opremom ili opremom mobilnih telefona, softverom, kvarom e-pošte ili programa za reprodukciju uslijed tehničkih problema ili zagušenja internetske mreže ili u vezi sa stranicom, uključujući ozljedu korisnika ili štetu računala, mobilnog telefona ili drugog hardvera ili softvera korisnika ili bilo koje druge osobe, koji su nastali uslijed upotrebe ili preuzimanja sadržaja u vezi s mrežom i/ili stranicom ili koji su povezani s njima.

SVI MATERIJALI NA STRANICI PRUŽAJU SE „TAKVI KAKVI JESU”, BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, TITULE I NEPOVREDE.

DRUŠTVO MOLSON COORS NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNO NI ZA KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S UPOTREBOM OVE STRANICE ILI BILO KOJIH INFORMACIJA NA OVOJ STRANICI. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI PODRUČJA NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, PRETHODNO NAVEDENO OGRANIČENJE MOŽDA NIJE PRIMJENJIVO NA VAS.

 1. 13.   MJERODAVNI ZAKON

 

Upotrebom stranice na bilo koji način bezuvjetno dajete svoju privolu i prihvaćate sljedeće: (1) svako potraživanje, spor ili nesuglasica (bez obzira na to odnosi li se na ugovor, protupravno postupanje ili drugo) koju imate u vezi sa službenicima, upraviteljima i zaposlenicima Društva i matičnog društva, društva kćeri i povezanih društava (sve osobe i subjekti zajedno se nazivaju „subjekti Društva”) te koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s web-mjestom ili određivanjem opsega primjenjivosti ovog sporazuma o arbitraži, riješit će se isključivo putem konačne i obvezujuće arbitraže pred arbitražnim sucem; (2) ovaj arbitražni sporazum sklapa se na način koji je u skladu s transakcijama koje uključuju međunarodnu trgovinu i na njega se primjenjuju zakoni Engleske i Walesa; (3) arbitražni postupak provodit će se u Ujedinjenoj Kraljevini; (4) odluka arbitražnog suca vodit će se uvjetima i odredbama ovog Sporazuma i svih drugih sporazuma na koje se upućuje unutar Sporazuma i koje je korisnik prihvatio u vezi sa stranicom; (5) arbitražni sudac primjenjivat će zakone Engleske i Walesa te poštovati pozivanje na prava određena zakonom; (6) arbitraža potraživanja na razrednoj ili reprezentativnoj osnovi nije ovlaštena, putem arbitraže mogu se riješiti samo pojedinačna potraživanja vas i/ili primjenjivog subjekta Društva; arbitražni sudac ne smije objediniti niti združiti potraživanja drugih osoba ili strana koje se nalaze u sličnoj situaciji; (7) arbitražni sudac nije ovlašten dodijeliti kaznenu odštetu protiv vas ili bilo kojeg subjekta Društva; (8) u slučaju da se moraju platiti administrativne pristojbe i polozi radi pokretanja arbitražnog postupka protiv bilo kojeg subjekta Društva u iznosu većem od 125 USD, a niste u mogućnosti platiti pristojbe i pologe koji su veći od tog iznosa, Društvo prihvaća da će ih platiti i/ili proslijediti u vaše ime, pod uvjetom da će arbitražni sudac odrediti krajnju raspodjelu troškova. Osim toga, ako možete dokazati da će troškovi arbitraže biti previsoki u odnosu na troškove parničenja, Društvo će platiti pristojbe za podnošenje zahtjeva i saslušanje u vezi s arbitražom u iznosu za koji arbitražni sudac odredi da je potreban kako troškovi ne bi bili previsoki; (9) uz izuzetak prethodno navedenog pododjeljka (6), ako se procijeni da je bilo koji dio ove odredbe o arbitraži nevažeći, neprovediv ili nezakonit ili je na drugi način u sukobu sa zakonima Engleske i Walesa, tada ova odredba o arbitraži ostaje na snazi i tumači se u skladu s uvjetima kao da taj nevažeći, neprovedivi, nezakoniti ili proturječni dio odredbe ne postoji. Međutim, ako se pododjeljak (6) procijeni kao nevažeći, neprovediv ili nezakonit, cjelokupna odredba o arbitraži smatrat će se ništavnom i ni vi ni Društvo nećete imati pravo na arbitražu spora.

 

 1. 14.  RAZNO

 

 1. Ovi Uvjeti i odredbe predstavljaju cjelokupne Uvjete i odredbe ugovornih strana u vezi s ovim predmetom i zamjenjuju sve prethodne ili istodobne pisane ili usmene uvjete i odredbe između ugovornih strana u vezi s ovim predmetom.
 2. Ovi se Uvjeti i odredbe ne smiju mijenjati i ne smije se odricati ni od koje obveze ako to Molson Coors prethodno nije pismeno odobrio. Nemogućnost provođenja bilo kojeg od ovih Uvjeta i odredbi ne predstavlja njihovo izuzimanje ni izuzimanje bilo koje odredbe koju sadrže.
 3. Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta će se odredba smatrati odvojenom od ovih Uvjeta i odredbi i neće utjecati na ispravnost i provedivost svih drugih odredbi.